Континуирана едукација у 2013. години

ПРИМЕНА АКЦИОНИХ ТЕХНИКА ГРУПНОГ  РАДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
заказан за у суботу 30.03.2013. у 08.00 часова
Предавачи : Професор др Јасна Вељковић, спец.медицинске психологије,тренер психодраме,
Соња Савић, дипл.дефектолог-логопед,лиценцирани психотерапеут психодраме
Циљна група: медицинске сестре, здравствени техничари
Акредитациони број: Д-1-1441/12

Програми је акредитован са 3 бода од стране Здравственог савета Србије. Котизација за курс износи 1.000,00 динара, а укључује учешће на курсу, радни материјал и потврду о учешћу на курсу.

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖЕНА у суботу 13.04.2013. у 09.00 часова
Предавачи : др мед. Љиљана Антић, специјалиста гинекологије и акушерства, стерилитета и инфертилитета, проф.др Дргана Секуловић, мр сц Драган Антић дипл. инг. електротехнике
Циљна група: медицинске сестре, здравствени техничари, фармацеутски техничари,  гинеколошко-акушерске сестре, струковне медицинске сестре, струковне медицинске сестре-бабице.
Акредитациони број: Д-1-1440/12

Програми је акредитован са 4 бода од стране Здравственог савета Србије. Котизација за курс износи 1.000,00 динара, а укључује учешће на курсу, радни материјал и потврду о учешћу на курсу.

 

На дан 15.11.2012.

Акредитовани су курсеви за које котизација износи 1.000,00 динара, а укључује учешће на курсу, радни материјал и потврду о учешћу на курсу.

ОСНАЖИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У СЕСТРИНСТВУ, САРАДНИКА ИЗ ПРАКСЕ, ПАТРОНАЖНИХ СЕСТАРА заказан за 15.12.2012. и 23.02.2013.
Предавачи : Мр.сц. Јадранка Урошевић, Проф др Љиљана Миловић, Др спец. Светлана Миљковић
Циљна група: Лекари,Медицинске сестре, Здравствени техничари
Акредитациони број: Д-1-2460/12
Програм је акредитован са 6 бодова.

БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА И НЕГА СТАРИХ ОСОБА заказан за 16.03.2013. и 15.06.2013.
Предавачи : Др спец Светлана Миљковић, Мр. Сц. Јадранка Урошевић, Др Саша Атанасковић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Неговатељице у домовима за старе, Струковне медицинске сетсре
Акредитациони број: Д-1-2462/12
Програм је акредитован са 6 бодова.
Акредитовани су стручни састанци за које котизација износи 500,00 динара.

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗАКАЗАН за 23.03.2013.  и 27.04.2013.
Предавач : Јелена Александрић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Акредитациони број: Д-1-2458/12
Програм је акредитован са 2 бода.

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЛЕЛИХ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ ЗАКАЗАН за 06.04.2013. и 11.05.2013.                                                                        
Предавач : Надежда Динић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Струковне медицинске сестре, Више медицинске сестре-техничари
Акредитациони број: Д-1-2459/12
Програм је акредитован са 2 бода.

ПАРЕНТЕРАЛНА АПЛИКАЦИЈА ЛЕКОВА узраста заказан за 16.02.2013. и  25.05.2013.
Предавач : Миле Деспотовић
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Струковне медицинске сестре, Више медицинске сестре-техничари, Гинеколошко акушерске сестре-бабице, Струковно медицинске сестре-бабице, Више гинеколошко акушерске сестре-бабице
Акредитациони број: Д-1-2461/12
Програм је акредитован са 2 бода.