Бирање изборних предмета

Обавештавају се студенти да су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати исти, и то преко студентског сервиса (еСтудента).
У случају да студент не изабере изборни предмет, биће му додат предмет на којем је остало слободних места.

Избор предмета студенти могу обавити у периоду од 10.10. до 12.10.2018. године

Приликом одабира изборног предмета, студенти су ограничени квотом за сваки предмет: 

  • Студенти трећег семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 3 од понуђена 4 предмета, која ће слушати у том семестру  (Инфективне болести са епидемиологијом, Гинекологија и акушерство, Психијатрија, Ургентна стања)
  • Студенти петог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Ментална хигијена, Организација здравствене неге са менаџментом)
  • Студенти трећег семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Здравствено васпитање, Здравствени менаџмент)
  • Студенти петог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Геријатријска рехабилитација, Дечја рехабилитација)
  • Студенти петог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Радиолошка дијагностика у интернистичким гранама, Радиолошка дијагностика у хируршким гранама)
Подели ово на