Јединствена ранг листа другог уписног рока школске 2017/18 године

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили, објављује Јединствене ранг листе пријављених кандидата, у другом уписном року школске 2017/18 године, након полагања пријемног испита и то по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра бабица
 2. Струковни козметичар естетичар
 • Увид у тест и подношење приговора – 14.09. од 12 до 14 сати;
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 15.09. у 12 сати;
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 16.09. од 10 до 12 сати;
 • Одлука Савета 16.09. у 15 сати.

 

 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 18.09.2017. године у 10 сати.

 

 1. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 19.09. до 20.09.2017. године од 8 до 15 сати.

 

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Три фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 20.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.
Подели ово на