Колоквијум предмета Здравствена нега у примарној здравственој заштити

Колоквијум предмета Здравствена нега у примарној здравственој заштити за студенте студијског програма Струковна медицинска сестра биће реализован дана 07.12.2016. године по следећем распореду:

Р.бр Студијски програм Бр. индекса Начин полагања

Време

место одржавања

1. Струковна медицинска сестра

46185, 271-798

Писано 15:45 – 16:30 Учионица бр.1 БК
2. Струковна медицинска сестра 806 – 1054 Писано

16:30 – 17:15

Учионица бр.1 БК

Проф. др Јадранка Урошевић

Подели ово на