Коначна ранг листа школске 2018/19 – други уписни рок

Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили, објављује  Јединствену ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита у другом уписном року за студијски програм

  1. Струковна медицинска сестра бабица

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 17.09.2018. и 18.09.2018. године од 8 до 15 сати.

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
  3. Диплома о завршеној средњој школи,
  4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
  5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
  6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
  7. Три фотографије формата 3,5 х 4,5цм
  8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 10.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
  9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

 

Подели ово на