Конкурс – други уписни рок школске 2017/18

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail: vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује:

 

К О Н К У Р С

 ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

 1. У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2017/2018. године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 34 места за самофинансирајуће студенте, од чега 20 места за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 14 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 • Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 • Струковни козметичар естетичар – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија и све четворогодишње школе – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.

 

 1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 8. и 9. септембра 2017. године, на шалтерима студентске службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплому о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).

 

 1. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 12.09.2017. године са почетком у 10 сати.

 

 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 13.09.2017. године у 10 сати.
 • Увид у тест и подношење приговора – 14.09. од 12 до 14 сати;
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 15.09. у 12 сати;
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 16.09. од 10 до 12 сати;
 • Одлука Савета 16.09. у 15 сати.

 

 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 18.09.2017. године у 10 сати.

 

 1. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 19.09. до 20.09.2017. године од 8 до 15 сати.

 

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Три фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 20.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

 

Ћуприја, 09.08.2017. године

 

Директор
Др сци. мед. Христос Алексопулос
професор струковних студија

 

 

Подели ово на