Надокнада вежби

Термини надокнада вежби:

 • Здравствена нега у примарној здравственој заштити – СМС – 17.01.2018. год. у 12 часова, кабинет бр. 4 (Јелена Александрић)
 • Здравствена нега у примарној здравственој заштити – СМС – 17.01.2018. год. у 12 часова, кабинет бр. 4 (Милена Златановић)
 • Здравствена нега у примарној здравственој заштити – СМС – 16.01.2018. год. у 8 часова (Сузана Милутиновић)
 • Здравствена нега у примарној здравственој заштити – СМС – 17.01.2018. год. у 8 часова (Ивана Николић)
 • Фармацеутска здравствена заштита 2 – СФТ – 16.01.2018. год. у 9 часова
 • Хемија намирница са дијетотерапијом – 16.01.2018. год. у 11 часова, учионица бр. 6
 • Здравствено васпитање – СМС ( 6, 7 , 8, 9 и 10 група) – 15.01.2018. год. у 10 часова
 • Здравствена нега у хирургији 1 – СМС – 16.01.2018. год. у 10 часова
 • Ментална хигијена – СМС, СМР, СМСБ, 17.01.2018. год. у 12 часова
 • Анатомија – 15.01.2018. год. у 11 часова, кабинет бр. 6 (Виолета Стајић)
 • Медицинска рехабилитација 1 – СФ – 16.01.2018. год у 10 часова
 • Медицинска рехабилитација 1 – СФ – 16.01.2018. год у 8 часова (Наташа Савић)
 • Општа кинезитерапија – СФ – 16.01.2018. год. у 12 часова
 • Социјална медицина – СМР – 17.01.2018. год. у 9 часова, кабинет бр. 5
 • Клиничка кинезитерапија – СФ – 16.01.2018. год. у 10 часова, Одељење за продужену негу и лечење са рехабилитацијом
 • Исхрана у трудноћи и лактацији – СМСБ – 18.01.2018. год. у 14 часова
 • Исхрана у козметологији – СКЕ – 17.01.2018. год. у 14:30 часова
 • Кинезиологија 1 – СФ – 16.01.2018. год. у 9 часова, кабинет бр. 1
 • Здравствено васпитање – СМС (1, 2 , 4, 5 група) и СМСБ (1,2 група) – 15.01.2018. год. у 09 часова
 • Здравствена нега у интерној медицини 2 – СМС (1,2,3,7,8,9 и 10-14 група) – 15.01.2018.год. у 09 часова
 • Здравствена нега у хирургији 1 – СМС – 16.01.2018. год. од 8-14 часова, кабинет бр. 3
 • Биохемија – 18.01.2018. год. у 13 часова, кабинет бр. 5
 • Хемија – 18.01.2018. год. у 11:30 часова, лабораторија
 • Фармакологија – 18.01.2018. год. у 8 часова
 • Фармакологија са фармакокинетиком – 18.01.2018. год. у 8 часова
 • Индустријска фармација – 18.01.2018. год. у 8 часова
 • Фармацеутска пракса – 18.01.2018. год. у 8 часова
 • Индустријска фармација са козметологијом – 17.01.2018. год. у 10 часова
 • Фармацеутска хемија – 19.01.2018. год. у 10 часова
Подели ово на