Награда „Капетан Миша Анастасијевић“

У оквиру пројекта “Пут ка врху”, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је овогодишњи добитник признања “КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ” за подручје Шумадије и Поморавља, за значајан допринос унапређења развоја високог образовања. Пројекат “Пут ка врху” већ 17 година успешно промовише вредности предузетничког и друштвеног стваралаштва -Агенција Медиа Инвент из Новог Сада,у сарадњи са Универзитетима у Новом Саду и Београду, Привредном комором Војводине и Привредном комором Србије, а од од 2016.године пројекат се реализује и у Републици Српској.

Свечана додела признања одржана је 06. новембра ове године у Великој сали Скупштине Града Јагодина, у присуству лауреата, привредника, медија и гостију. Овогодишњи добитник ове престижне награде за област образовања, поред наше Школе је и Факултет педагошких наука у Јагодини.

Ово значајно признање за ВМШССу Ћуприји, уручено је Директору, професору Христосу Алексопулосу, који се захвалио и истакао да је то изузетна част и одговорност њега самог, као директора, али и осталих чланова колектива и подстицај за даљи успешан рад. Визија школе у будућности је да се достигне ниво развијених европских институција у својој области, путем континуираног осигурања високог квалитета европских стандарда студирања, доприноса развоју струковног образовања, развијања и унапређивања истраживања, утицаја на праксу и политику развоја здравствене и социјалне заштите.

То подразумева сарадњу са високошколским установама и имплементацију добре праксе из Региона и шире, јачање позиције Школе на тржишту рада, сарадњу са послодавцима и унапређење система дуалног образовања, које се већ годинама реализује са здравственим установама, наставним базама Школе, у оквиру клиничке летње праксе студената.

Директор Школе, професор Христос Алексопулос истакао је да Висока медицинска школа треба да постане лидер у области високог образовања здравствених стручњака (струковних медицинских сестара, бабица, физиотерапеута, фармацеута, радиолога и козметичара естетичара), а студенти са дипломом ове школе своју професионалну каријеру, као и усавршавање настављају у здравственим и просветним установама, али и установама социјалне заштите, како у земљи, тако и у иностранству, где су дипломе ове Школе високо рангиране.

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је акредитована државна образовна институција са деветнаестогодишњом традицијом у струковном високошколском образовању медицинских стручњака. Њен рад је заснован на Закону о високом образовању, у складу са Болоњском декларацијом и реализује се кроз шест студијских програма на нивоу основних студија. Школа је почела са радом 1998. године, под називом „Виша медицинска школа у Ћуприји“, са три студијска програма, а од 2007. године, акредитована је као Висока медицинска школа струковних студија.

Студенти су и равноправни сарадници у раду Школе и они су у средишту образовног процеса, па се цео образовни процес прилагођава њиховим потребама за учењем, али и осталим животним потребама, које се односе на стандард студената, на здравље, посебно орално здравље студената, али и на културне садржаје, активну рекреацију и козметичке услуге. Најбоље студенте Школа укључује у наставни процес као сараднике у настави – демонстраторе, али и у активности струковних удружења, где студенти на Конгресима и Симпозијумима са својим менторима, презентују радове.

Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ за директора др сци. Мед Христоса Алексопулоса, представља додатни подстицај за даље континуирано унапређење квалитета образовања, проширење инфраструктурних и техничких капацитета, мреже наставних база, као и јачање сарадње са другим високошколским установама и јединицама локалне самоуправе.

Активности ће бити усмерене на акредитацију нових студијских програма на основним, специјалистичким и мастер студијама. Интензивираће се сарадња са свим институцијама које су укључене у реформу високог образовања, сви наставни програми ће се ускладити са препорукама ЕУ и са Директивом 2013/55/ЕУ, обзиром да само око 10% медицинских сестара и техничара у Србији има диплому која одговара овим стандардима.

Подели ово на