Најважније је инвестирати у знање, најважнија инвестиција је знање, Висока медицинска школа инвестира у знање

Висока медицинска школа струковних студиа у Ћуприји, са циљем континуиране едукације и усавршавања својих наставника, као и награђивања најбољег студента смера Стуковни фармацеут, обезбедила је за четири своја наставника, ангажована у области Фармације и фармакологије, као и једног студента завршне године студија наведеног смера, а који је претходну годину студија завршио са највишом просечном оценом, учешће на деветодневном тренингу “Летња школа клиничке фармакологије’’, са међународним учешћем, који се одржава у Охриду, у организацији Медицинског друштва за рационалну терапију Републике Србије (MEDRAT®), у Хотелу Park Lake Side, за групу од 50 полазника. 

Приликом отварања Летње школе, директор Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји др сци. мед. Христос Алексопулос, професор струковних студија, нагласио је да је најважније инвестирати у знање, најважнија инвестиција јесте знање и Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је увек улагала у знање као и да ће увек инвестирати у знање.

Предавач и инструктор на овом тренингу је проф. др Слободан Јанковић, примаријус, специјалиста хирургије и клиничке фармакологије, са дугогодишњим професионалним искуством у наведеној области.

Тренинг је намењен колегама из струке, које показују посебан интерес за област Клиничка фармакологија, као и студентима завршних година додипломских и постдипломских студија, као и запосленима у фармацеутским компанијама.

Циљ тренинга је овладавање вештинама ефикасне, безбедне и исплативе употребе најважнијих група лекова који се користе у свакодневној клиничкој пракси, у складу са принципима медицине засноване на доказима, као и упознавање са фармакокинетиком и фармакодинамиком лекова, избором лека, начином примене, дозирањем и дужином трајања терапије у зависности од демографских и клиничких карактеристика пацијената, као и најважнијим фармакоеконмским аспектима њихове примене, користећи конкретне примере из праксе.

Посебан акценат са становишта безбедности је на рационалној примени лекова код посебних групација пацијената, клинички значајних интеракција, употреби лекова ван индикационог подручја, као и све укупним етичким и легалним принципима њихове примене.

На овај начин, наставницима је омогућено праћење најновијих светских трендова из области Клиничке фармакологије, те је у окружењу колега различитих струка и професија из области медицине и фармације, створена атмосфера у којој размена знања и искустава стечена у установама различитог типа и из разних држава из којих долазе, добија посебно на значају и квалитету.

Такође, директор др сци. мед. Христос Алексопулос, професор струковних студија жели да истакне да најбољи студент на претходној години студија је награђен за уложени труд у току досадашњих студија, што треба да представља стимуланс осталим студентима да се у наредном току студија изборе за почасно место најбољег студента, и на тај начин у најбољем светлу представе нашу школу у предстојећем периоду.

Подели ово на