Обавештење

На огласним таблама школе су истакнуте листе са оствареним ЕСПБ бодовима у школској 2015/16 години закључно са септембарским испитним роком.

У циљу успешног рангирања за упис наредне школске године обавештавају се сви  студенти да су у обавези да писменим путем обавесте студентску службу уколико дође до неусаглашености оцене у индексу и на њиховом налогу у студентском сервису, односно до неслагања у истакнутим листама.

Студент подноси индекс са уписаном оценом и захтев за кориговање података.

Напомена: У укупан збир ЕСПБ бодова нису узети у обзир еспб бодови за уписану стручну праксу у јуну (осим за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица, Струковни козметичар естетичар и Струковни фармацеутски техничар)

Подели ово на