Обавештење

Вежбе из обавезних и изборних предмета за II, IVи VI семестар за све студијске програме, одржаваће се почев од 05.03.2018. године по распореду који ће бити накнадно објављен

 

Подели ово на