Обавештење о надокнади вежби

Студент је у обавези да сваку од вежби које није одрадио надокнади.
Све надокнаде вежби које није одрадио, ван семестра се плаћају, у складу са постојећим ценовником донетим од стране Савета школе.
Студент уплату за надокнаду вежби које није одрадио врши на жиро рачун школе, при чему као сврху уплате наводи надокнаду вежби уз навођење редног броја вежбе коју надокнађује, а у позиву на број уписује број индекса праћен римским бројем.
Студент оригинал уплатнице предаје наставнику код кога је одрадио надокнаду вежби.

Подели ово на