Обавештење о упису у прву годину студија школске 2017/18 године

Кандидат приликом уписа подноси следећу документацију:

  • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
  • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
  • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
  • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници Школе);
  • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
  • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
  • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу од 20.000 динара на текући рачун Школе 840-1380666-30;
  • Попуњен упитник за бруцоше (добија се приликом куповине индекса);
  • Попуњен уговор о студирању – за студенте који се сами финансирају (добија се приликом куповине индекса).

 

За време  уписа у школи ће бити отворен шалтер Поште где ће кандидати имати могућност да изврше уплату са следећим радним временом:
12.07.2017. од 08.00 до 15.00
13.07.2017. од 08.00 до 15.00
14.07.2017. од 08.00 до 15.00
15.07.2017. од 08.00 до 13.30

Молимо кандидате да благовремено изврше уплату на другом месту, уколико нису у могућности да изврше уплату у понуђеним терминима шалтера Поште који ће бити кандидатима на располагању у просторијама Школе.

 

Подели ово на