Округли сто

Дана 26. 01. 2018. године У Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји по први пут је организован састанак у форми округлог стола, са темом „Стандарди ЕУ за професије медицинских сестара и бабица – информације за земље у процесу приступања“, на коме су се окупили представници државне ВМШСС у Ћуприји, представници Коморе медицинских сестара и техничара, здравствених установа из региона и Студентских центара из Београда, Крагујевца и Чачка. Учесници скупа су били и представници Уније послодаваца из региона.

Теме округлог стола су:

  1. Стандарди ЕУ за професије медицинске сестара и бабица – информације за земље у процесу приступања
  2. Како премостити разлике у образовању медицинских сестара у Србији и ЕУ-целоживотно учење и стручне квалификације медицинских сестара
  3. Разматрање могућности о отварању Студентског центра у Ћуприји

Свим учесницима овог значајног скупа, који је по први пут организован у ВМШ у Ћуприји, добородошлицу је пожелео директор Школе, професор Христос Алексопулос, који је одржао уводно излагањe.

Професор Алексопулос је истакао циљ овог скупа, а то је да се кроз проактиван приступ свих релевантних субјеката нађу најбоља решења за процес хармонизације и усклађивања стандарда образовања сестара и бабица са стандардима у ЕУ и да ВМШ СС у Ћуприји постане лидер у образовању у области сестринства и бабиштва.

„Свима нама који смо се окупили овде, добор је познато да су медицинске сестре покретачка снага друштва, да оне представљају најбројнију популацију у здравствственом систему Србије и значајан сегмент сваког добро организованог система здравствене заштите. Зато с правом можемо рећи да су медицинске сестре хероји нашег здравственог система и ми као државна високобразовна институција у којој се образују медицинске сестре и бабице имамо и моралну обавезу, али и циљ да се њихово образовање усклади са стандардима ЕУ.

Имам потребу да истакнем, додао је професор Алексопулос, да у потпуности подржавамо став и напоре премијерке Ане Брнабић, да је образовање на првом месту и да је императив Србије веће улагање у знање и иновације, а приоритет ВМШ у Ћуприји јесте да будемо лидери у образовању сестара и бабица, по стандардима усклађеним са образовањем у ЕУ.

У том контексту и овај скуп има за циљ допринос реформи система образовања медицинских сестара и бабица у Србији у складу са захтевима Директиве 2013/55/ЕУ.

Наш задатак није само да у ВМШСС у Ћуприји студенти добију диплому, наш основни циљ је унапређење професије медицинских сестара и бабица, као и осталих профила које образујемо, а у сврху пружања највиших стандарда здравствене неге и заштите.

Желимо да ВМШСС у Ћуприји буде активан партнер и лидер у реформисању образовног процеса сестара и бабица, у сарадњи са свим релевантним институцијама, са Министарством здравља, Министарством просвете, Комором медицинских сестра и здравствених техничара Србије, свим струковним удружењима, како би професија медицинских сестара и бабица добила свој легитимни статус и позицију која јој припада и како би Република Србија поглавље 26 у приступању ЕУ, које се односи на културу и образовање, што пре успешно затворила.

Свесни смо бројних изазова који стоје на путу у процесу хармонизације и усклађивања стандарда у образовању медицинских сестара и техничара, али и чињенице да само око 15 одсто медицинских сестара у Србији има диплому која одговара стандардима Европске уније, а знамо да је један од услова за приступање Европској унији да 30 посто медицинских сестара има диплому трогодишњих, односно четворогодишњих студија.

Пред нама је убрзо процес реакредитације студијског програма сестринства и управо стога планирамо да Елаборат овог програма припремимо у складу са захтевима Директиве 2013/55/ЕУ о образовању сестара и бабица и да будемо прва државна школа у Србији која ће образовати сестре и бабице по европским стандардима. Школа је препознатљива по врло развијеној међународној сарадњи која се огледа пре свега кроз размену студената и професора, пројектима који су реализовани и који су у процесу реализације, а чији се резултати директно имплементирају у образовни процес и акредитацију студијских програма, специјализација и мастер програма.

Да би се премостиле разлике у образовању сестара у Србији у односу на Европску Унију, ВМШ у Ћуприји је од 2008. године започела пројекат „Усклађивање стечених стручних назива“ за студенте који су стекли више образовање и омогућила им стицање диплома високог образовања на акредитованим студијским програмима.

Стога смо и сазвали овај скуп, да заједно дамо допринос хармонизацији система образовања сестара и бабица, који подразумева реформу средњешколског нивоа образовања, али и неопходност „bridging“ програма који би сестрама, бабицама и осталим високообразованим профилима здравствених техничара, образованим по досадашњим стандардима, омогућио програме усклађивања стеченог образовања.

После директора ВМШСС у Ћуприји професора Алексопулоса, учешће у раду скупа узеле су представнице Коморе сестара и техничара Србије и регионалне коморе. У раду TAIEX-a 2013 i 2015. године, који је имао за циљ добијање препорука о усклађивању образовања медицинских сестара о бабица са Директивом 2013/55/ЕУ, партиципирали су и представници Коморе и нагласили да и овај скуп представља припрему за следећи TAIEX. Истакнуто је да су сестре и бабице које су у процесу рада, имале финансијску помоћ Коморе да наставе своје образовање по стандардима ЕУ. Било је дискусије и о лиценцама, да сестре не могу истовремено имати две лиценце, обзиром да се лиценца везује за Уговор о раду, а не за диплому.

Представници болнице из Јагодине су истакли да је на евиденцији Националне службе за запошљавање велики број струковних физиотерапеута, док су директори болница из Параћина и Чачка упознали присутне са неодстатком струковних медицинских сестара и проблемом актуелних норматива, по којима у здравственим установама може да ради максимално 20% високообразованих сестара и техничара. Указали су на недостатак инструментара и анестетичара, не само у ове две болнице, већ на територији целе земље.

Помоћник директора за наставу у ВМШ, професор Љиљана Антић учеснике скупа је упознала да по новом закону о високом образовању постоји могућност организовања кратких програма студија са 30 ЕСПБ. Наша Школа ће на основу потреба здравственог сектора и интересовања студената, припремити такве програме, као и да је неопходна реформа средњег образовања, обзиром да наше сестре и бабице немају 10 година опшег образовања, што је по европским стандардима.

Директор Школе, профеоср Алексопулос је додао да такође по новом закону о високом образовању млади лекари без завршене специјализације, који имају заснован радни однос, могу партиципирати у настави и да је наш план да их укључимо у наставу и подстакнемо на даље академско усавршавање.

Дискутовало се о могућностима за отварање Студентског центра при ВМШСС у Ћуприји, што су подржали представници оваквих ценатара, учесници округлог стола и истакли своју помоћ у логистици као и то да су они користили помоћ из фондова ЕУ за развој. Навели су примере комбинованих ученичких и студентских центара (Краљево и Бор). Помоћник директора за правне послове у ВМШ, Никола Миљковић упознао је присутне са капацитетима Дома за ученике у Ћуприји, као и да су наши студенти корисници услуга Дома ученика које се односе на исхрану, али не и на смештајне капацитете.

Сви учесници скупа су се сагласили да би требало апеловати на здравствене установе, као што финансирају стручно усавршавање лекара, да по истом моделу финансирају и усавршавање сестара. Други закључак је био да се што пре измене актуелни нормативи по којима постоје ограничења у погледу процента струковних сестара, бабица и техничара које могу упослити, обзиром да је један од услова за приступање ЕУ, да најмање 30 посто медицинских сестара има диплому трогодишњих, односно четворогодишњих студија. Представници Коморе, који су партиципирали у раду TAIEX-а у Србији, истакли су значај поспешивања процеса хармонизације и усклађивања стандарда у образовању медицинских сестара и техничара и навели примере Словеније и Хрватске у погледу недостатка кадрова образованих по европским стандардима у моменту приступања ЕУ.

Професор Момир Јовановић, координатор за специјалистичке студије у ВМШСС у Ћуприји је истакао да би извештај са овог скупа требало проследити релевантним институцијама, а директор Алексопулос је додао да би наредни састанак требало организаовати уз учешће представника Министарства просвете, Министарства здравља и Министарства за рад и социјалну заштиту и нагласио да је ВМШСС у Ћуприји друштвено одговорна инситуција која активно води бригу о ученичком стандарду, као и о студентима са посебним потребама студентима, деци војних лица којима је ВМШ доделила четири стипендије и захвалио се свим учесницима скупа. Истакао је значај учешћа представника Уније послодаваца, јер без сарадње са привредом, нема развоја образовања и здравства.

Подели ово на