Округли сто са темом „Представљање почетне студије о интегритету у високом образовању у Србији“

5. јула 2017. године, у Београду, у организацији Канцеларије Савета Европе, одржан је Округли сто са темом „Представљање почетне студије о интегритету у високом образовању у Србији“, у оквиру пројекта „Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији“.

На састанку, коме је присуствовао Директор Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, проф. Христос Алексопулос, потенцирано је да интегритет у високом образовању умногоме зависи од спољашњих утицаја, попут политичких, финансијских, организационих и других, а што за последицу има стварање слике код младих да ће целог живота живети са корупцијом.

Смернице плана интегритета изнете на овом Округлом столу су примери позитивне праксе из облсти сузбијања корупције у високом образовању, преузети су из докумената ЕУ.

Истакнуто је да је образовање темељ друштва у целини, гледано са етичког аспекта, а квалитетно образовање може бити само оно које није оптерећено ниједним видом корупције и акценат је стављен на свест и етичност свих актера у високом образовању.

Весна Мандић, помоћник министра просвете, подсетила је да је стратешки оквир развоја образовања Закон о високом образовању, те да је у том контексту марта 2017. године усвојен Акциони план за борбу против корупције.

Весна Атанасова, програм менаџер Савета Европе, истакла је неопходност увођења курсева „јачање интегритета и борба против корупције“ за студенте, те полагање теста из те области, што би претходило полагању првог испита.

Корупција у образовању постоји у свим земљама Европе, али је посебно апострофирана забринутост због корупције на Западном Балкану, те је проф. Алексопулос истакао неопходност  промена у свести о нивоу корупције и свести о свеукупном односу према образовању.

Подели ово на