Овера треће године и поновни упис треће године студија за школску 2016/17

Студенти треће године студија који не дипломирају закључно са 30.09.2016., односно закључно са испитним роком октобар 2 уписују трећу годину студија,односно продужавају статус студента и то:

Студенти који су школске 2015/16 године први пут уписали трећу годину и били у сатусу студента који се финансира из буџета , а нису положили све испите, уписују поново трећу годину студија у школској 2016/17 години у статусу студента који се финансира из буџета (до 30.09.2017.). Приликом уписа студент подноси: један ШВ-20 образац , индекс

Студенти који су школске 2015/16 године први пут уписали трећу годину и били у сатусу студента који се сам финансира, а нису положили све испите , уписују поново трећу годину студија у статусу самофинансирајућег студента.Приликом уписа студент подноси:

један ШВ-20 образац , индекс,доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара на текући рачун школе. У позиву на број уписати број индекса.

Студенти који су одслушали трећу годину у претходним школским годинама  приликом уписа подносе:један ШВ-20 образац , индекс,доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара на текући рачун школе. У позиву на број уписати број индекса.

Подели ово на