Подела испита по групама – јануар 2019.

ИНФОРМАТИКА 28.01.2019. – СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ
Прва група од броја 2506-3787 у термину од 10.00-11.00
Друга група од броја 3793-4129 у термину од 11.15-12.15

ХИРУРГИЈА – проф. Момир Јовановић – СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
04.02.2019. У 14.00 ОД БРОЈА    1381 ДО БРОЈА  3203 и бр. 46438
08.02.2019. У 14.00 ОД БРОЈА 3206 ДО БРОЈА  3550

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – проф. Александар Алексић – струковни физиотерапеут
23.01.2019.   у  09.00h од броја 2892 до броја 2954
                                           10.00h  од броја 2960 до броја 2990,
                                           11.00h  од броја 2991 до броја 3032
                                           12.00h  од броја  3034 до броја 3097
14.00h  од броја 3102 до броја 3158
15.00h  од броја 3171 до броја 3250
16.00h  од броја 3251 до броја 3289
17.00h  од броја 3300 до броја 3330
               24.01.2019.   у  09.00h од броја 332 до броја 3519
                                           09.00h од броја 1745 до броја 2264
                                           10.00h од броја 2267 до броја 2642,                   

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ 2 – проф. Александар Алексић – струковна медицинска сестра
               22.01.2019.   у  10.00h од броја 1336 до броја 1372
                                           11.00h  од броја 1536 до броја 2111
                                           12.00h  од броја  2119 до броја 2152
14.00h  од броја 2155 до броја 2173
15.00h  од броја 2175 до броја 2222
16.00h  од броја 2226 до броја 2262
17.00h  од броја 2263 до броја 2316
               25.01.2019.   у  09.00h од броја 2319 до броја 2346
                                           10.00h од броја 2347 до броја 2387
                                           11.00h  од броја 2397 до броја 2457
                                           12.00h  од броја  2458 до броја 2544
14.00h  од броја 2554 до броја 2593
15.00h  од броја 2594 до броја 2629
16.00h  од броја 2632 до броја 2669
17.00h  од броја 2672 до броја 2752

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ  – проф. Александар Алексићструковна медицинска сестра – бабица
24.01.2019.   у  09.00h од броја 3016 до 3025,
                          10.00h  од броја 3026 до 3179,
                          11.00h   број 3189 до 3249
                          12.00h од броја 3282 до 3493,

НЕУРОЛОГИЈА – Проф. Иван Милојевић струковна медицинска сестра
24.01.2019.   у 10.00 од бр.индекса  2399 – 3124 и бр. 46438
28.01.2019.  у  10.00 од бр.индекса 3125 – 3351
30.01.2019.   у 10.00 од бр.индекса  3352 – 3421
31.01.2019.  у  10.00 од бр.индекса 3423 – 3550

ПЕДИЈАТРИЈА – проф. Снежана Радисављевић – струковна медицинска сестра (група А)
23.01.2019. у 09.00h од бр. индекса 1110 до бр.3162 и бр. 46438
24.01.2019. у 12.00 од бр.индекса 3168 до бр.3293
21.01.2019. у 15.00 од бр. индекса 3298 до 3413 (група Б)
04.02.2019. у 15.00 од бр. индекса 3415 до 3546 (група Б)

ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ 28.01.2019. – струковни физиотерапеут
Прва група у 12.30 од броја 42477 до броја 3149
Друга група у 13.45 од броја 3151 до броја 3519

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1 – струковни физиотерапеут
Прва група 29.01.2019. у 10.00 од броја 1263 до броја 2345
Друга група у 30.01.2019. у 10.00 од броја 2391 до броја 3547

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА – струковни физиотерапеут
Прва група 24.01.2019. у 10.00 од броја 2914 до броја 3126
Друга група у 23.01.2019. у 10.00 од броја 3136 до броја 3519

ДЕЧЈА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – струковни физиотерапеут
Прва група 28.01.2019. у 14.00 од броја 2082 до броја 2340
Друга група у 04.02.2019. у 14.00 од броја 2367 до броја 38526

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – струковни физиотерапеут
Прва група 22.01.2019. у 10.00 од броја 664 до броја 2266
Друга група у 23.01.2019. у 10.00 од броја 2267 до броја 2424
Трећа група у 24.01.2019. у 10.00 од броја 2430 до броја 38526

ПСИХИЈАТРИЈА –   Проф. Саша Атанасковић
25.01.2019. у 09.00h  од бр.индекса    1110 – 3124 и бр. 3134, 3138, 3150, 46438
26.01.2019. у 09.00h  од бр.индекса     3152 – 3169
од бр.индекса     3188 – 3237
од бр.индекса     3258 – 3352
од бр.индекса     3481 – 3525 и бр. 3373, 3390
02.02.2019. у 09.00h  од бр.индекса     3365 – 3371
од бр.индекса     3374 – 3389
од бр.индекса     3391 – 3411 и бр. 3125, 3545, 3546
02.02.2019. у 13.00   од бр.индекса     3412 – 3466 и бр. 3178, 3244, 3361

УРГЕНТНА СТАЊА –   Проф. Тијана Јончић – струковна медицинска сестра
29.01.2019. у 13.00h  од бр.индекса   969 – 3191
01.02.2019. у 09.00h од бр.индекса 3192 – 3400
02.02.2019. у 11.00h од бр.индекса 3401 – 3550

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ – Проф. Јадранка Урошевић – струковна медицинска сестра
23.01.2019. у 10.30h бр. индекса од  969 до 2461
24.01.2019. у 10.00h бр. индекса од 2468 до 2752

ЗДРАВСТВЕНA НЕГА 22.01.2019.  у 10:00   Проф. Сања Трговчевић – струковна медицинска сестра-бабица
ЗДРАВСТВЕНA НЕГА 122.01.2019.  у 10:00  – Проф. Сања Трговчевић – струковна медицинска сестра (студенти из радног односа)
ЗДРАВСТВЕНA НЕГА 1 – 23.01.2019.  у 10:00  – Проф. Сања Трговчевић – струковна медицинска сестра – редовни студенти

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Проф. Јадранка Урошевић – струковна медицинска сестра
30.01.2019.  у 10:30 од бр.индекса  1110 – 3949
31.01.2019.  у 10:00 од бр.индекса  3959 – 4128

ХИРУРГИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ – струковни медицински радиолог
07.02.2019. У 14.00 ОД БРОЈА 1396 ДО БРОЈА 3098
08.02.2019. У 14.00 ОД БРОЈА 3106 ДО БРОЈА 3512

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА – струковни фармацеут (усмено полагање)
22.01.2019.  у 10:10 часова

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА – струковни медицински радиолог (писмено полагање) 22.01.2019. у амфитеатру школе
1 група од 8 до 9 часова од броја индекса 3572 до 3815,
2 група од 9 до 10 часова од броја индекса 3816 до 4126,
резултати испита 22.01.2019. године, увид у тестове и упис оцена у среду 23.01.2019. године од 9:30 часова

ХИРУРГИЈА СА ОРТОПЕДИЈОМ – Струковни физиотерапеут
Прва група 05.02.2019.у 14.00 од броја  664 до броја 3103
Друга група 06.02.2019. у 14.00 од  броја 3105 до броја 3519

Подели ово на