Распоред испита

Р. бр. Студијски програм Предмет Начин полагања испита Време Напомена
1. СМСБ
СФ
Социјална медицина Усмени 10:00  – 11:00 Место: Учионица бр. 1
2. Специјалистички
програми
-Комуникационе вештине

-Методологија истраживања

Усмени 8:30  – 9:00 Место: Учионица бр. 1
3. СКЕ
СФ
СМР
Здравствени менаџмент и Менаџмент у здравству Усмени 11:00 – 11:30 Место: Учионица бр. 1
4. СФ Здравствено васпитање Усмени 11:30-12:30 Место: Учионица бр. 1
5. СКЕ
СФТ
Социјална медицина Писани и усмени Писани део:
8:00  – 8:50Усмени део:
9:30 – 10:00
-Место за израду теста: БК1 учионица

 

 

 

 

-Место за усмени део испита: Учионица бр. 1

 

-Резултати писаног испита ће бити доступни одмах, истог дана, као и увид у тест и упис оцена ће бити истог дана, у среду, 20.9.2017. године, у времену од 09:15– 10:00.

6. СМС
СМР
Социјална медицина Писани 8:00  – 8:50
7. СМР Здравствено васпитање Писани 8:00  – 8:50
8. СМС Методологија истраживања Писани 8:00  – 8:50

Др сц. мед. Татјана Симовић, проф.струковних студија

Подели ово на