Сарадња ВМШСС у Ћуприји са Високошколским установама Републике Српске

Ових дана у Бања Луци, директор  ВМШСС у Ћуприји, др сци. мед. Христос Алексопулос, потписао је протокол о пословно-техничкој сарадњи  између  Високошколске установе ВШ „Колеџ козметологије и естетике“ из Бања Луке и ВМШСС у Ћуприји. На Колеџу козметологије и естетике реализују се два студијска програма, козметологија и естетика са 180 ЕСПБ и козметологија и естетика са 240 ЕСП бодова,  а у ВМШСС у Ћуприји реализује се програм ОСС на студијском програму струковни козметичар естетичар са 180 ЕСП бодова.

Република Србија је 2005. године потписала Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Србије и Републике Српске, се тежњом да се развија и јача сарадња у области образовања и културе. Споразумом се утврђује да се дипломе додипломског, специјалистичког и постдипломског нивоа, стечене у Републици Србији и у Републици Српској узајамно признају, без потребе провођења нострификације и дају право да се настави образовање у установама постписница споразума.

Такође, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ове године је доставило стручно упутство за спровођење уписа за високошколске установе чији је оснивач Република Србија, по коме је омогућен упис припадницима српске националне мањине из суседних земаља, под истим условима као и држављанима Републике Србије, укључујући и право на упис у статусу студентана који се финансирају из буџета.

Руководећи се овим,  проф. Алексопулос је потписао први протокол о сарадњи са једном високошколском установом у Републици Српској,  а у плану су даље активности у циљу јачања сарадње са високошколским образовним  установама медицинске орјентације у Републици Српској, као и са здравственим установама, посебно Клиничким центром у Бања Луци, обзиром да се неки профили здравствених стручњака не образују у Републици Српској, као што су струковне бабице, али и струковни специјалисти и струковни мастери који су у плану за нову акредитацију у ВМШСС у Ћуприји.

Подели ово на