Студентски кредити

Студенти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија у обавези су да посете најближу експозитуру UniCredit банке и да отворе текући рачун на који ће се уплаћивати студентски кредит или стипендија. Текући рачун је бесплатан. За отварање текућег рачуна потребна је лична карта и индекс на увид.

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да доставе меницу и изјаву жиранта, попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6 Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а преко своје високошколске установе.

Образац бр. 6 преузети у скриптарници школе.

Подели ово на