Умањење школарине

На основу члана 20. Статута Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја, директора Школе доноси:

 

О Д Л У К У

о условима за умањење школарине  студентима ВМШСС у Ћуприји
за школску 2017/2018. годину

Право на умањење школарине имају студенти Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, који испуњавају следеће услове:

I ОПШТИ УСЛОВИ:

  • да имају до 26 година старости,
  • да нису уписивали исту годину студија на овој школи два или више пута (потврду издаје Студентска служба Школе),

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

  • да су корисници социјалне помоћи (подносе уверење надлежног центра за социјални рад),
  • да су без родитељског старања (деца из хранитељских породица) или са само једним родитељем (подосе уверење надлежног центра за хранитељство и породични смештај или извод из матичне књиге умрлих),
  • да су чланови домаћинства са најмање троје деце (подносе потврду о броју чланова домаћинства издате од стране месне канцеларије).

Пријаве се могу поднети до 18.10.2017.године у 15 часова  у Студентској служби Школе, код референта Максимовић Петре.

Директор
Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја
Др сци. мед. Христос Алекоспулос
Професор струковних студија

Подели ово на