Упис 2016/17 – септембар

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail: vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К О Н К У Р С

 ЗА УПИС СТУДЕНАТА У 1 ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА
ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 1. У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2016/2017. године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 19 места за самофинансирајуће студенте, од чега 8 места за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 11 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 • Струковна медицинска сестра бабица – Средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 • Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 1 и 2 септембра 2016. године, на шалтерима студентске службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)
 1. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 05.09.2016. год. са почетком у 10 сати.
 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 06.09.2016. годин у 10 сати.
 • Увид у тест и подношење приговора – 07.09. од 12 до 14 сати
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 08.09. у 12 сати.
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 09.09. од 10 до 12 сати.
 • Одлука Савета 09.09. у 15 сати.
 1. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2016. године у 10 сати.
 1. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА од 12.09. до 13.09.2016. године од 8 до 15 сати.

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Две фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 20.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.
Подели ово на