Упис 2016/17

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail: vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину струковних студија на високој медицинској школи струковних студија за школску 2016/2017. годину

 1. У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија, уписаће укупно 366 студената, од тога 90 студената који се финансирају из буџета и 276 самофинансирајућих студента, на следећим студијским програмима:
Редни

број

Назив студијског програма Број студената
који се фин.из буџета који плаћају школарину
1. Струковна медицинска сестра 51 109
2. Струковни физиотерапеут 22 58
3. Струковни медицински радиолог 5 31
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5 25
5. Струковни козметичар-естетичар 2 28
6. Струковни фармацеутски техничар 5 25
Укупно: 90 276

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије и здравствене неге;
 2. Струковни физиотерапеут – Средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа – полаже се пријемни испит из физике и биологије;
 3. Струковни медицински радиологСредња медицинска школа свих смерова, гимназија, све одговарајуће четворогодишње школе – положен квалификациони испит из физике и биологије;
 4. Струковна медицинска сестра бабица – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије;
 5. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа, средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије;
 6. Струковни фармацеутски техничар – Средња фармацеутска школа, гимназија, средња медицинска школа, средња козметичарска школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

 1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 22, 23 и 24 јуна 2016. године од 9 до 18 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).

Списак пријављених кандидата објављује се 25 јуна.

 1. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 01. јула 2016. године у 10 сати.
 1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАНГ ЛИСТА 02. јула до 10 сати.
 • Увид у тест и подношење приговора – 04. јула од 12 до 14 сати и 05. јула од 9 до 11 сати.
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 05. јула у 12 сати.
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 06. јула од 12 до 14 сати.
 • Одлука Савета 07. јула у 15 сати.
 1. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 08. јула у 10 сати.
 1. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 11., 12. и 13. јула 2016. године од 9 до 18 сати.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

 

Информатор за упис школске 2016/2017 године је у продаји и можете га купити у скриптарници Школе или наручити путем телефона на број 035/401-191.

Ћуприја, 03.06.2016. године.

 

Подели ово на