Упис друге и треће године

ОБАВЕШТЕЊЕ
о рангирању и упису друге и треће године за школску 2016/2017

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Привремена ранг листа: 07.10.2016. до 12 часова
  • Приговори на ранг листу : 07.10.2016. до 19 часова и 08.10.2016. до 12 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 10 .10.2015. до 15 часова
  • Упис студената: 11.10., 12.10. и 13.10.2016. године од 9 до 15 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
11.10.2016. Струковна медицинска сестра Друга и трећа
12.10.2016. Струковни физиотерапеут Друга и трећа
12.10.2016. Струковни фармацеутски техничар Друга и трећа
13.10.2016. Струковна медициинска сестра бабица Друга и трећа
13.10.2016. Струковни козметичар естетичар Друга и трећа
13.10.2016. Струковни медицински радиолог Друга и трећа
13.10.2016. Студенти свих студијских група који опет уписују исту годину студија (обнова године)

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позиву на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),
  • Три Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година, 10 – број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (on line)

Подели ово на