Контрола квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Политика обезбеђења квалитета

Извештај о самовредновању

У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, које је усвојио Национални савет за високо образовање. Извештај о самовредновању је написан према Упутству за припрему извештаја о самовредновању, које је дала Комисија за акредитацију високошколских установа.

Извештај о самовредновању 2016. године
Извештај о самовредновању 2011. године

Правилници:

Акциони план за спровођење стратегије и обезбеђење квалитета:

Акциони план Комисије за обезбеђење и контролу квалитета:

Извештај о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета:

Извештаји о спроведеним унутрашњим проверама квалитета:

Анализа резултата спроведених анкета у периоду од 2011-2016.године

Школска 2015/2016.година

Школска 2012/2013.година

Школска 2013/2014.година

 Школска 2014/2015.година