Организација и управљање

 • Орган управљања Високе медицинске школе струковних студија

  Савет Школе
  Председник Савета

  Чланови Савета
  Наставно особље
  Ненаставно особље
  Именовани од стране Владе Р.С.
  Студенти

 • Органи пословођења Високо медицинске школе струковних студија

  Директор школе
  Др сци. мед. Христос Алексопулос
  direktor.vms@gmail.com

  Помоћник директора за наставу
  Др. сци. мед. Љиљана Антић
  ljantic_vms@hotmail.com

  Помоћник директора за правне послове
  Никола Миљковић, дипломирани правник
  nikola.miljkovic.vms@gmail.com

  Помоћник директора за економске послове
  Весна Миљковић, дипломирани економиста
  vesna.vms@gmail.com

 

Заједничке службе

 • Секретаријат
 • Секретар школе
  Зоран Миливојевић, дипломирани правник
 • Технички секретар директора
  Ивана Јаћимовић, дипломирани правник
  vmsivana@gmail.com
 • Рачуноводство
  Јоцић Славица
  Гајић Нена
 • Студентска служба
 • Шеф студентске службе
  Видосава Шаренац, професор разредне наставе
  vms.vidica@gmail.com
  Студенска служба
  Митровић Слађана
  Пандуровић Смиљана
  Величковић Снежана
  Максимовић Петра
  Митровић Драгана
 • Рачунарски центар
  Сретеновић Милан
  Стругаревић Данило
  Крстић Никола
 • Библиотека
  Станковић Олга
  Миливојевић Славица
 • Служба одржавања
  Стошић Дејан
  Миленковић Љубиша
  Спремачице:
  Антић Љиља
  Радосављевић Снежана
  Кудјелић Бранка
  Даниловић Рајка
  Нешић Слађана
 • Обезбеђење и возачи
  Петровић Славиша
  Илић Зоран
  Ристић Зоран
  Петковић Радиша
  Петровић Ненад
 • Студентски парламент