Органи управљања

Чланови Савета

 

 • Председник Савета
  Никола Миљковић
 • Наставно особље
  мр. Драган Антић
  др Зорица Стојановић
  Светлана Миловановић
  Виолета Арсовски
  др Биљана Балов
  Чедомирка Стојановић
  др Александар Алексић
 • Ненаставно особље
  Зоран Миливојевић
  Снежана Петровић
  Дејан Стошић
  Никола Миљковић
 • Именовани од стране Владе Р.С.
  проф. др Дејан Петровић
  доц. др Срђан Стефановић
  академик проф. др Хаџи Милутин Стојковић
 • Студенти
  Јелена Милић
  Марија Момчиловић
  Александра Поповић