Распоред колоквијума

Струковна медицинска сестра

Здравствена нега у педијатрији – 15.04.2019.
Интерна медицина – 10.05.2019.
Здравствена нега у интерној медицини 1 – 08.05.2019. од 11 часова
Здравствена нега у психијатрији – 15.05.2019.
Здравствена нега старих – 09.05.2019
Здравствена нега у инфектологији – 18.04.2019. 1 група од 16:15 од броја индекса 2975 до 3893, 2 група од 17 часова од 3898 до 4130

Струковни физиотерапеут

Физика – 15.04.2019.
Рехабилитација у спорту – 22.03.2019.
Протетика и ортотика – 31.05.2019.
Здравствена нега у рехабилитацији – 25.03. и 27.05.2019.
Психомоторни развој детета – 27.03. и 29.05.2019.
Општа физикална терапија – 17.04.2019. и 29.05.2019. у 12:30 часова
Неурологија – 23.05.2019.
Соматопедија – 25.04.2019. и 16.05.2019.

Струковни медицински радиолог

Радиолошка физика – 15.04.2019.
Енглески језик – 17.04.2019. и 30.05.2019. у 11 часова
Физиологија – 03.04.2019. и 08.05.2019.

Струковна медицинска сестра бабица

Енглески језик – 18.04.2019. и 30.05.2019. од 10 часова
Психологија – 27.03.2019. у 14:30, 29.05.2019. у 14:30

Струковни козметичар естетичар

Естетска нега 2 – 27.03.2019 и 22.05.2019.
Декоративна козметологија – 03.04.2019. и 29.05.2019.
Дерматокозметички препарати – 27.03.2019. и 22.05.2019.
Психологија – 27.03.2019. у 16:45, 29.05.2019. у 16:45

Струковни фармацеутски техничар

Фармацеутска здравствена заштита 1 – 01.04.2019. и 13.05.2019.
Клиничка фармација 1 – 01.04.2019. и 13.05.2019.
Клиничка фармација 2 – 01.04.2019. и 13.05.2019.
Имунобиолошки производи – 08.05.2019.
Токсиколошка хемија – 08.05.2019.
Енглески језик – 18.04.2019. и 30.05.2019. од 12 часова
Дерматокозметички препарати – 27.03.2019. и 22.05.2019.
Физиологија – 03.04.2019. и 08.05.2019.