Распоред колоквијума

Струковна медицинска сестра

Здравствена нега 1 – 12.11.2018.
Здравствена нега у интерној медицини 2 – 12.12.2018.

 

Струковни физиотерапеут

Интерна медицина – 12.12.2018.

Струковни медицински радиолог

Социјална медицина – 5.11.2018. и 17.12.2018, 1 група 8-9 часова, 2 група 9-10 часова, 3 група 10-11 часова

Струковна медицинска сестра бабица

Здравствена нега – 12.11.2018.
Здравствена нега у интерној медицини – 12.12.2018.

Струковни козметичар естетичар

Естетска нега 1 – 28.11.2018. и 26.12.2018.

Струковни фармацеутски техничар

Социјална медицина – 5.11.2018. и 17.12.2018, 1 група 8-9 часова, 2 група 9-10 часова, 3 група 10-11 часова