Распоред колоквијума

Струковна медицинска сестра

Здравствена нега старих, 23. април
Здравствена нега у гинекологији и акушерству, 25. април
Методологија истраживања, Б група 24. април, А група 05. мај
Интерна медицина, 9. мај
Здравствена нега у интерној медицини 1, 9. мај
Здравствена нега 2, 23. април у 13 часова, учионица БК2
Социјална медицина, 1 група од броја 1640 до 3109 02. април од 8:30-9:30, 2 група од броја 3114 до 3168 као и они студенти који су из групе Б прешли у групу А 02. април од 9:30-10:30, у амфитеатру
Методологија истраживања, 24. април, А група од 17-17:45, Б група од 17:45-18:30, у амфитеатру

 

Струковни физиотерапеут

Соматопедија, 1 кол. 23. април, 2 кол. 21. мај
Социјална медицина, 02. април – 1 група од броја 2093 до 3060 од 9:30-10:30, 2 група од броја 3065 до 3519 од 10:30 – 11:30, у амфитеатру
Психомоторни развој детета, 02. април, учионица БК1 – прва група: индекс бр 726 до броја 2366 – од пола девет до девет и петнаест – друга група индекс бр.2367 до броја 2720 – од девет и петнаест до десет
Здравствена нега у рехабилитацији, 18. април, БК2 – 1 група од 12:30 од броја индекса 2083-3105, 2 група од 13:30 од броја индекса 3121-3519

Струковни медицински радиолог

 

Струковна медицинска сестра бабица

Здравствена нега у гинеколошкој онкологији, 21. март и 15. мај
Репродуктивно здравље, 24. април и 22. мај
Информатика у здравству, 1 кол. 27. март, 2 кол. 08. мај
Социјална медицина, 02. април од 8:30 – 9:30 у амфитеатру

Струковни козметичар естетичар

Информатика у здравству, 27. март
Естетска нега 2, 28. март

Струковни фармацеутски техничар

Фармацеутска здравствена заштита 1, 1 кол. 27. март, 2 кол. 08. мај
Клиничка фармација 2, 03. април и 22. мај
Фармацеутска технологија са биофармацијом, 12. април и 24. мај
Имунобиолошки производи, 26. април
Токсиколошка хемија са екологијом, 26. април