Специјализација

Распоред предавања:

Распоред испита:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА
Школска 2016/17 година
Специјалистичке струковне студије

Обавештавамо све  студенте специјалистичких струковних студија да је пријава испита за редовни септембарски испитни рок је периоду од 26.07.2017. до 04.08. 2017. године. Трајање септембарског испитног рока: 01.09.2017. – 13.09.2017.

Пријава испита за редовни октобарски испитни рок је 14.09.2017. Трајање октобарског испитног рока: 16.09.2017. – 30.09.2017.

Да би студенти били у могућности да пријаве испите  у обавези да измире сва дуговања према Школи у складу са Уговором о студирању.

Напомене:

 • Измиреним обавезама се сматрају прокњижене уплате на студентском налогу до краја рока за пријаву, а не да је извршена уплата последњег дана предвиђеног за пријаву и касније. Исти принцип важи и за уплату за пријаву испита.
 • Молбе за накнадну пријаву испита по условима за пријаву испита у року, неће бити уважене.

Студент плаћа испит у следећим случајевима:

 • Уколико не пријави испит у предвиђеном року ( 2000,00 динара)
 • Уколико пријављује испит трећи пут (600,00 динара)
 • Уколико је одслушао све три године студија закључно са школском 2015/16 годином (у статусу студента П1,П2,П3..)(2500,00)

Све уплате се врше на текући рачун школе 840-1380666-30

Студент има право да пријави испит и ван утврђених рокова за пријаву. Пријаву испита ван рока за пријављивање испита није могуће извршити електронским путем, већ се врши на шалтерима Студентске службе, предајом попуњене збирне пријаве и доказа о уплати. У том случају испит се плаћа по другој цени, у складу са усвојеним Ценовником. Могуће је испит пријавити и на дан полагања, најкасније 1 (један) сат пре почетка испита.

Уколико се у току једног испитног рока, један предмет полаже више дана, студент може да пријави испит најкасније 1 сат пре почетка првог дана полагања тог испита, без обзира што је на распореду за други или неки следећи термин истог испита.

Уколико студент у оквиру  једног  испитног  рока  положи предмет којим је била условљена пријава одређеног испита, студент  има могућност накнадне пријаве  условљених испита у истом испитном року. У тим ситуацијама пријава се врши на шалтерима Студентске службе попуњавањем збирне пријаве најкасније сат времена пред почетак испита.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРЕДАЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 

Услов за предају неопходне документације је измирена школарина, положени сви програмом предвиђени испити, одрађене све програмом предвиђене вежбе, стручна и предспецијалистичка пракса и потписана молба за избор одговарајуће области од стране шефа студијске групе.

Упутство за писање специјалистичког рада

Документација која је потребна приликом предаје специјалистичког  рада:

 • 4 истоветна примерка рада, од којих је један укоричен у тврду корицу и потписан од стране ментора, а остали у меки повез;
 • CD или DVD на ком се налази цео специјалистички  рад у електронском облику  (урађен у Microsoft Office Word-у) и скраћеном верзијом Специјалистичког  рада (презентација урађена у Microsoft Office PowerPoint-у коју студент користи за одбрану рада);
 • Захтев за одбрану специјалистичког рада у којој се наводи одобрена област, тема Специјалистичког рада и ментор (преузима се у скриптарници);
 • Потврда из библиотеке (о измирењу дуговања);
 • Доказ о уплати у износу од 8000,00 РСД на жиро рачун школе 840-1380666-30 (сврха: издавање дипломе и додатка дипломи).У позиву на број се уноси само број индекса;
 • Упут о обављеној стручној пракси;
 • Упут за обављање праксе предвиђене за Специјалистички  рад (оверен од стране референтне установе);
 • ШВ 50 образац (добија се у студентској служби);
 • Индекс (са свим уписаним оценама и уписаним обавезним праксама (стручну праксу уписује шеф студијског програма у индекс  и  праксу коју је студент обавио у оквиру израде Специјалистичког  рада уписује ментор у индекс).