Студијски програми

Школа је до сада акредитовала пет студијских програма:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни козметичар естетичар
 6. Струковни фармацеут

и у припреми је акредитација још два смера.

У оквиру специјалистичких струковних студија акредитован је студијски програм

 1. Струковна медицинска сестра – специјалиста.
 2. Специјалиста струковна медицинска сестра – област клиничке праксе
 3. Специјалиста струковна медицинска сестра – област јавно здравље
 4. Специјалиста струковни физиотерапеут
 5. Специјалиста струковна медицинска сестра бабица