Специјалиста струковна медицинска сестра бабица

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра бабица је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствене заштите и неге жена. Студенти стичу специјализовано знање и стручне вештине у области здравствене заштите жена и у стању су да квалитетно примене своје знање у установама здравствене заштите, као и у образовним установама.
Планови су да акредитујемо и мастер студије из области акушерства, чиме би бабице добиле звање акушер – бабица, као и мастер студије из области репродуктивног здравља, што би омогућило укључи-вање у наставне активности из области репродуктивног здравља у основним и средњим школама.

Програмски садржај | Књига предмета | Књига наставника | Додатак дипломи