Специјалиста струковна медицинска сестра – ЈЗ

Услов за упис на специјализацију Специјалиста струковна медицинска сестара – област јавно здравље имају кандидати са завршеном Високом медицинском школом одговарајућег студијског програма. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), а студент остварује 60 ЕСПБ што у укупном скору чини 240 ЕСПБ.
Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује шире теоријско и практично знање и стандарде у односу на основне струковне студије за рад на пословма у примарној здравственој заштити и јавном здрављу. Од метода извођења наставе на овом програму издвајају се: предавања са интерактивном наставом, каби-нетске вежбе, вежбе у базама.
Циљ  програма је припрема студента за самосталан рад, или рад у тиму у примарној здравственој заштити и јавном здрављу, као и стицање знања и вештина за рад и сарадњу са другим здравственим и образовним установама, сарадњу и координацију са социјалним, економским и политичким секто-рима у заједници, као допринос целокупном друштвеном развоју као и  формирање стручњака који ће моћи да се укључи  у националне и европске токове примарне здравствене заштите и Јавног здравља.

Програмски садржај | Књига предмета