Упис

Ко може да упише?

Избор кандидата се обавља према општем успеху постигнутом у средњем образовању и резултату постигнутом на квалификационом испиту. У прву годину се могу уписати кандидати који имају одговарајуће четворогодишње средње образовање за следеће смерове:

 • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (средња медицинска школа – сви смерови) – на пријемном полажу испит из биологије и здравствене неге.
 • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ (средња медицинска школа, гимназија и средња ветеринарска школа) – на пријемном полажу испите из физике и биологије.
 • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – БАБИЦА (средња медицинска школа – сви смерови) – на пријемном полажу испит из биологије.
 • СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР (средња медицинска школа, гимназија, средња хемијска школа, средња козметичарска школа, средња фармацеутска школа) – на пријемном полажу испите из хемије и биологије.
 • СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (средња медицинска школа, средња фармацеутска школа, средња козметичарска школа, средња хемијска школа и гимназија) – на пријемном полажу испите из хемије и биологије.

Припремни тестови за полагање пријемног испита дати су у Информатору који можете поручити телефоном на број 035/401-191, сваког радног дана од 08.00-15.00. Цена информатора је 500,00.

Студенти раде по наставном плану и програму у трајању од три године, односно шест семестара, чиме остварују 180 ЕСПБ и стичу одговарајуће стручно звање првог степена основних струковних студија.

 

Шта је потребно од докумената?

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а остављају фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • диплома о положеном завршном испиту, односно матурском испиту,
 • извод из матичне књиге рођених.

Поред ових докумената студенти прилажу још и:

 • пријаву на конкурс из информатора,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на текући рачун школе.

Пријава на конкурс биће у времену које одреди Министарство просвете, што ће бити објављено на огласној табли и сајту школе. Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 4000 динара. Кандидати имају могућност школовања на терет буџета РС, према квоти коју пропише Влада РС. Сви остали кандидати су самофинансирајући студенти. Годишњу школарину која изности 80.000,00 динара је могуће платити у:

 • целом износу (једнократном уплатом),
 • две рате (при упису семестра) или
 • четири рате и то следећом динамиком:
 • – прва рата: јул 20.000,00 динара,
 • – друга рата: октобар 20.000,00 динара,
 • – трећа рата: јануар 20.000,00 динара,
 • – четврта рата: март 20.000,00 динара.

Школарина се уплаћује на текући рачун Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, број: 840-1380666-30.
Наручивање Информатора на број 035/401-191, а додатне информације на телефоне: 035/401-140 и 401-164.