Међународна сарадња

Високошколска установа континуирано ради на унапређењу истраживачког и стручног рада, подстиче и обезбеђује услове и резултате истраживања имплементира у наставни процес. Истраживачки и стручни рад представљају значајну активност Школе, а огледа се у међународној сарадњи, размени студената, школовању наших студената у Високообразовним институцијама Норвешке и пројектима који су реализовани а чији су резултати директно спроведени у образовни процес и актедитацију нове специјализације.

picture

Висока школа је у сарадњи са Sor-Trondelag University College, Трондхајм у Норвешкој спровела пројекат „Специјализација из геронтологије и бриге о старим особама“ са 60 ЕЦТС кредита по њиховом наставном плану и програму прилагођен нашим условима.

 

picture

Висока медицинска школа струков-них студија у Ћуприји своју истраживачку, стручну и образовну делатност развија и као члан Мреже Високих школа Европе (ENM), где наши наставници и сарадници на конференцијама размењује искуства из области стручног рада, истраживања, наставе и размене студената. Размена студената се огледа у обављању стручне праксе у здравственим институцијама Европе као и њихових студената у нашој земљи.

picture

Студенти из Енглеске на стручној пракси код нас

У школи је одржана 19th European Nursig Module Network Management Conference 06th to 09th April. У раду конференције су учестволали делегати из 25 земаља европе.

picture

Делегати конференције

picture

Школа је постала члан Cohehre конзорцијума институција Високог образовања здравства и рехабилитације са седиштем у Данској. Чланство омогућује професорима и студентима присуство на конференцијама као и размену студената.

 

picture

Склопљена је билателарна сарадња са Високом школом за сестре у Цељу, Словенија. Сарадња у оквиру Erazmus-а се огледа у размени професора у временском периоду од једне године.

 

picture

Школа је као партнер учлањена у пројекат Tempus IV са школама које чине академију, Академијом из Белгије, Норвешке и Португалије, EACEA-517200.