13. Међународна Конференција медицинских сестара и техничара

На Конференцији је учествовало око 400 медицинских сестара и техничара из Хрватске и земаља регионалног окружења (Србије, Босне и Херцеговине, Словеније, и Македоније),  и излагани су радови везани за проблематику, перспективе и планове развоја образовања медицинских сестара у њиховим земљама, као и могућности и потребе јачег регионалног повезивања у циљу хармонизације наставних програма, веће мобилности наставника и студената, а у складу са препорукама, начелима и стандардима Директиве 2005/36 Европског парламента.

Активно су се у рад Конференције укључивали присутни декани и шефови студијских програма присутних високошколских установа које организују студије сестринства, како из Хрватске тако и из земаља у регији.

Представник мр сц Јадранка Урошевић Високе медицинске школе струковних студија из Ћуприје активно је учествовала за време дискусије.

После дводневног рада Конференције, усвојени су следећи закључци:

  • Да се прошири регионална сарадња и изврши хармонизација наставних програма. Земље које теже укључивању у Европску Унију треба да образовање медицинских сестара ускладе са критеријумима Директиве;
  • Да се сваке године у другој земљи регије одржавају Конференције с истом тематиком, с циљем постизања могућности међусобног аутоматског признавања стечених квалификација у свим земљама регије;
  • Да се финансирање активности везаних за бољу хармонизацију образовања медицинских сестара у регији,  покуша да осигура из фондова Европске Уније у оквиру заједничког Пројекта;
  • Да представници установа високог образовања који су учествовали на Конференцији својим руководствима предложе потписивање Уговора о сарадњи и и мотивишу их за наставак регионалне сарадње на унапређивању међусобног усклађивања стандарда и квалитета сестринског образовања у регији и јачање међусобне мобилности наставника и студената међу установа из земаља регије;
  • Да учесници Конференције земаља регије у својим земљама одговорне што детаљније упознају са нужношћу усклађивања образовања медицинских сестара са одредбама Директиве 2005/36ЕЦ  како би се што пре урадили предлози измена и допуна националне регулативе која регулише систем образовања медицинских, с циљем што боље хармонизације начелних и програмских одредница и уклапања у Болоњски модел високог образовања који је основ Директиве 2005/36ЕЦ.

Након усвојених закључака, и поделе сертификата учесницима, на задовољство организатора и учесника завршен је рад Конференције са добром вољом и мотивацијом за наставак регионалне сарадње на унапређивању међусобног усклађивања стандарда и квалитета сестринског образовања у регији и јачање међусобне мобилности наставника и студената из земаља регије.

 

 

Мр сц Јадранка Урошевић

Author: РЦ

Share This Post On