Бирање изборних предмета

Обавештавају се студенти да су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у летњем семестру и полагати исти, и то преко студентског сервиса (еСтудента).

Приликом избора предмета, студенти су ограничени квотом за сваки предмет.

Избор предмета студенти могу обавити у периоду од 08.02. и 09.02.2023. године

 • Студенти другог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру  (Биохемија и Микробиологија са имунологијом)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Биофизика и основи радиологије, Основи рехабилитације)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Кућна нега, Мултидисциплинарна интензивна нега)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Социјална медицина, Медицинска психологија)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Основи радиологије, Психомоторни развој детета)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Протетика и ортотика, Рехабилитација у спорту)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Прва помоћ и Интегративна здравствена и социјална заштита)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Исхрана, Биоетика)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Радиологија у педијатрији, Клиничка нуклеарна медицина)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Микробиологија са имунологијом, Основи биофизике са биохемијом и радиологијом)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Фармакологија, Генетика)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Здравствена нега у гинеколошкој онкологији, Психофизичка припрема трудница)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни фармацеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Хомеопатија, Менаџмент у здравству и фармацији)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни фармацеут, опредељују се за 2 од понуђена 4 предмета, која ће слушати у том семестру (Имунобиолошки производи, Медицински паковни материјал Дерматокозметички препарати, Биљни екстракти у козметичкој индустрији)

Author: РЦ

Share This Post On