Бирање изборних предмета

Моле се студенти да испуне своју обавезу и одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (еСтудент). У случају да студент не изабере изборни предмет, биће му додат предмет на коме је остало слободних места.

Избор предмета студенти могу обавити у периоду од 14.01. – 18.01.2016. године

Приликом одабира изборног предмета, студенти су ограничени квотом за сваки предмет:

 • Студенти смера Струковна медицинска сестра, приликом уписа четвртог семестра опредељују се за два од три понуђена изборна предмета које ће слушати у том семестру (Здравствена нега у рехабилитацији,Здравствена нега у гинекологији и акушерству – услов за избор овог предмета је одслушан предмет Гинекологија и акушерство, Здравствена нега у психијатрији – услов за избор овог предмета је одслушан предмет Психијатрија);
 • Студенти смера Струковна медицинска сестра приликом уписа шестог семестра опредељују се за један од два понуђена изборна предмета које ће слушати у том семестру (Здравствена нега старих, Здравствена нега у онкологији и палијативна здравствена нега);
 • Студенти смера Струковни физиотерапеут приликом уписа другог семестра, опредељују се за један од два понуђена предмета који ће слушати у том семестру (Социјална медицина, Медицинска психологија);
 • Студенти смера Струковни физиотерапеут приликом уписа четвртог семестра, опредељују се за један од два понуђена предмета који ће слушати у том семестру (Основи радиологије, Психомоторни развој детета);
 • Студенти смера Струковни физиотерапеут приликом уписа шестог семестра, опредељују се за један од два понуђена предмета који ће слушати у том семестру (Протетика и ортотика, Рехабилитација у спорту);
 • Студенти смера Струковни медицински радиолог приликом уписа другог семестра, опредељују се за један од два понуђена предмета који ће слушати у том семестру (Менаџмент у здравству , Здравствено васпитање);
 • Студенти смера Струковни медицински радиолог приликом уписа четвртог семестра, опредељују се за један од два понуђена предмета који ће слушати у том семестру (Здравствена нега, Планирање у радиотерапији);
 • Студенти смера Струковна медицинска сестра бабица приликом уписа другог семестра опредељују се за један од два понуђена изборна предмета које ће слушати у том семестру (Педагогија, Здравствено законодавство и евиденције);
 • Студенти смера Струковна медицинска сестра бабица приликом уписа четвртог семестра опредељују се за два од три понуђена изборна предмета које ће слушати у том семестру (Здравствена нега у превентивној здравственој заштити, Здравствена нега у хирургији 1, Патологија са патофизиологијом);
 • Студенти смера Струковна медицинска сестра бабица приликом уписа шестог семестра опредељују се за један од два понуђена изборна предмета које ће слушати у том семестру (Исхрана у трудноћи и лактацији, Здравствена нега у интерној медицини 1)
 • Студенти смера Струковни фармацеутски техничар, приликом уписа четвртог семестра, опредељују се за један од два понуђена изборна предмета који ће слушати у том семестру (Хомеопатија,Партнерство у здравству)
 • Студенти смера Струковни фармацеутски техничар, приликом уписа шестог семестра, опредељују се за два од четири понуђена изборна предмета који ће слушати у том семестру (Имунобиолошки производи, Медицински производи, Фармацеутске воде, Медицински паковани материјал)
 • Студенти смера Струковни козметичар естетичар, приликом уписа другог семестра, опредељују се за два од четири понуђена изборна предмета који ће слушати у том семестру (Фармакологија, Општа медицина, Здравствено васпитање, Здравствена нега)
 • Студенти смера Струковни козметичар естетичар, приликом уписа четвртог семестра, опредељују се за два од четири понуђена изборна предмета који ће слушати у том семестру (Информатика у здравству, Медицинска етика, Здравствени менаџмент, Социјална медицина)
 • Студенти смера Струковни козметичар естетичар, приликом уписа шестог семестра, опредељују се за два од три понуђена изборна предмета који ће слушати у том семестру (Естетска хирургија, Дерматокозметички препарати, Велнес)

 

 

Author: РЦ

Share This Post On