Бирање изборних предмета

Обавештавају се студенти да су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у летњем семестру и полагати исти, и то преко студентског сервиса (еСтудента).
У случају да студент не изабере изборни предмет, биће му додат предмет на којем је остало слободних места.

Избор предмета студенти могу обавити у периоду од 04.02. до 05.02.2019. године

Приликом одабира изборног предмета, студенти су ограничени квотом за сваки предмет:

  • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 2 од понуђена 3 предмета, која ће слушати у том семестру  (Здравствена нега у рехабилитацији, Здравствена нега у гинекологији и акушерству, Здравствена нега у психијатрији)
  • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Здравствена нега старих, Здравствена нега у онкологији и палијативна здравствена нега)
  • Студенти другог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Социјална медицина, Медицинска психологија)
  • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Основи радиологије, Психомоторни развој детета)
  • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Протетика и ортотика, Рехабилитација у спорту)
  • Студенти другог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Менаџмент у здравству, Здравствено васпитање)
  • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Здравствена нега, Планирање у радиотерапији)
  • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Радиологија у педијатрији, Клиничка нуклеарна медицина)
  • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Фармакологија, Генетика)
  • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Здравствена нега у гинеколошкој онкологији, Психофизичка припрема трудница)

Author: РЦ

Share This Post On