Бирање изборних предмета

Обавештавају се студенти да су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у летњем семестру и полагати исти, и то преко студентског сервиса (еСтудента).

 

Избор предмета студенти могу обавити 07.02. и 08.02.2022. године

 

 • Студенти другог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Биохемија и Микробиологија са имунологијом)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Биофизика и основи радиологије, Основи рехабилитације)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, који ће слушати у том семестру (Здравствена нега старих, Здравствена нега у онкологији и палијативна здравствена нега)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Социјална медицина, Медицинска психологија)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Основи радиологије, Психомоторни развој детета)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни физиотерапеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Протетика и ортотика, Рехабилитација у спорту)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Прва помоћ и Интегративна здравствена и социјална заштита)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Здравствена нега, Планирање у радиотерапији)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни медицински радиолог, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Радиологија у педијатрији, Клиничка нуклеарна медицина)
 • Студенти другог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Педагогија, Здравствено законодавство и евиденције)
 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Фармакологија, Генетика)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковна медицинска сестра бабица, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Здравствена нега у гинеколошкој онкологији, Психофизичка припрема трудница)

 

 • Студенти четвртог семестра студијског програма Струковни фармацеут, опредељују се за 1 од понуђена 2 предмета, која ће слушати у том семестру (Хомеопатија, Менаџмент у здравству и фармацији)
 • Студенти шестог семестра студијског програма Струковни фармацеут, опредељују се за 2 од понуђена 4 предмета, која ће слушати у том семестру (Имунобиолошки производи, Медицински паковни материјал Дерматокозметички препарати, Биљни екстракти у козметичкој индустрији)

 

 

 

Author: РЦ

Share This Post On