Бирање области за Завршни рад за школску 2016/17 годину

Студенти треће године свих студијских програма су у обавези да до 31.03.2017. године предају формулар за бирање области из које ће студент израђивати Завршни рад. Формулар се преузима у скриптарници, а предаје на шалтерима студентске службе.

Списак стручно апликативних предмета из којих се може израђивати Завршни рад се налази на сајту Школе на страници Завршни рад и на огласним таблама школе .

Уколико се студент одлучи за један од изборних предмета , услов је да је студент одслушао наставу из тог предмета, односно да је положио тај испит.

Веће одсека одређује једну област из које студент узима тему у договору са ментором. Након одређивања области од стране Већа одсека, студентима ће та информација бити доступна преко огласних табли.

Author: РЦ

Share This Post On