Бирање предмета

Моле се студенти студијског програма струковни козметичар естетичар, 2 година, да понове бирање изборних предмета и то на следећи начин:

Бирају један академско општеобразовни предмет:

  • Информатика у здравству
  • Медицинска етика

Бирају један стручни предмет:

  • Здравствени менаџмент
  • Социјална медицина

Author: РЦ

Share This Post On