Студентске посете у оквиру ТЕМПУС пројекта ECBAC
дец11

Студентске посете у оквиру ТЕМПУС пројекта ECBAC

У оквиру темпус пројекта ECBAC у наредном периоду планиране су и три студентске посете партнерима у Европи у трајању од по пет радних дана. Договорено је да ће укупно 12 студената учествовати у овој обуци и то по један студент из сваке високе школе која је чланица на пројекту (укупно једанаест школа) и један студент испред Студентске конференције струковних студија. Циљ обуке је да се наши студенти што боље упознају са радом...

Read More

Факултет здравствених наука, Словењ Градец, Словенија

У јулу 2013. године Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји и Висока школа здравствене неге, Градац, Словенија,  потписале су уговор о билетаралној сарадњи. Уговор подразумева сарадњу која се реализује кроз  усавршавања наставника и сарадника, њиховим учешћем у одређеним облицима наставе, заједничким научно-истраживачким пројектима, пројектима развоја и унапређења студијских програма, организовања научних скупова, ...

Read More

13. Међународна Конференција медицинских сестара и техничара

На Конференцији је учествовало око 400 медицинских сестара и техничара из Хрватске и земаља регионалног окружења (Србије, Босне и Херцеговине, Словеније, и Македоније),  и излагани су радови везани за проблематику, перспективе и планове развоја образовања медицинских сестара у њиховим земљама, као и могућности и потребе јачег регионалног повезивања у циљу хармонизације наставних програма, веће мобилности наставника и студената, а у...

Read More

Размена студената – Румунија

Висока здравствена школа „Карол Давила“, Питешти, Румунија У периоду од 12.05. до 17.05.2013. године боравиле смо у Питештију, Румунија поводом размене студената. Дочекане смо од стране секретарице и директорке школе које су нам љубазно објасниле план и програм нашег боравка, а потом нас одвеле у студентски дом где смо биле смештене. Најпре смо отишле у обилазак школе, упознале се са нашим колегама и професорима. Посетиле смо општу...

Read More

Здравствено велеучилиште Загреб

Висока медицинска школа струковниох студија у оквиру сталног унапређења квалитета, стручног развоја и бољег регионалног повезивања сродних установа високог образовања у 2013. години потписала је уговор о билатералној сарадњи са Здравственим велеучилиштем у Загребу. Циљ ове сарадње је континуирана размена искустава и знања како међу професорима који се баве истим или сродним областима деловања тако и између студената. Своје циљеве...

Read More

Извештај са COHEHRE Конференције у Куопиу, Финска, 2013.

 Едукација за одговорно грађанство и учешће у здравственој и социјалној заштити   Последњих година земље Скандинавије су се наметнуле као одлични и стабилни домаћини многих догађања из области едукације, социјалне и здравствене заштите. Углед су стекле јер се баве занимљивим темама, критички и отворено се односе према актуленом догађајима, уважавају се туђа искуства, отворено говори о примерима добре и лоше праксе у раду, али и...

Read More