Динамика плаћања школарине

Обавештење за студенте прве године о динамици плаћања школарине

Преостали износ школарине студенти прве године могу платити у шест рата по 10.000,00 динара и то следећом динамиком:

  • Октобар = 10.000,00
  • Новембар = 10.000,00
  • Децембар = 10.000,00
  • Фебруар = 10.000,00
  • Март = 10.000,00
  • Април = 10.000,00

Author: РЦ

Share This Post On