Други уписни рок 2015. године

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail:vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

I У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2015/2016. године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 20 места за самофинансирајуће студенте, од чега 10 места за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 10 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра-бабица – Средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа, све четворогодишње средње школе – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

1 и 2 септембра 2015. године, на шалтерима службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)

III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 04.09.2015. год. са почетком у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ-ЛИСТЕ – 05.09.2015. годин у 10 сати.

Рок за приговоре 08.09.2015. године до 10 сати.
Одлука директора по приговорима 08.09.2015. године у 12 сати.
Рок за жалбе Савету школе 09.09.2015. године до 10 сати.
Одлука Савета 09.09.2015. у 12 сати.

IV а КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2015.године у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 11.09. и 14.09.2014. године од 8 до 15 сати.

Кандидат који стекне право уписа подноси:

 • оригинална документа;
 • два обрасца ШВ 20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 4х6 цм и једна фотографија 1,5х2цм;
 • доказ о уплати школарине, осигурања и лекарско уверење.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Ћуприја, 29.07.2014. године.

 

В.Д. Директор Школе
Проф.др Драгослав Илић

 

 

 

 

 

 

 

Author: РЦ

Share This Post On