Извештај о посети студената Клиничком Центру Србије

Студенти студијског програма струковна медицинска сестра и струковна медицинска сестра- бабица Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји 8.05.2014. посетили су Клинички Центар Србије (КЦС). Ова стручна посета организована је у оквиру практичне наставе из предмета Здравствена нега у хирургији и Здравствена нега у интерној медицини. Студенти су стручну посету остварили у пратњи наставника вештина Надице Динић и Сунчице Ивановић. Посета Клиничком центру Србије започела је разговором са мастер организатором здравствене неге Тањом Ракић, која је поздравила студенте испред руководства КЦС и кратким документарним филмом упознала студенте са историјом, организацијом, делатностима и ресурсима КЦС.

Након тога студенти су у пратњи мастер организатора здравствене неге Олге Симић кренули у обилазак установа предвиђеним планом и програмом. Најпре су посетили Клинику за кардиохирургију тј. салу за катетеризацију срца. Студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и спровођења инвазивне кардиолошке дијагностике у раду с болесником у акутној фази инфаркта миокарда, тј. извођења перкутане коронарне интервенције ПЦИ.

У јединицама интензивне неге на Клиници за кардиохирургију и васкуларну хирургију, студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и рада у овим јединицама, тј. са медицинском опремом која се користи у јединицама интензивне неге, интервенцијама медицинских сестара у раду с болесником усмерене на витално збрињавање болесника.

Ова посета омогућила је студентима Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји да прошире своја знања о примени нових технологија, нових медицинских процедура у дијагностици и лечењу.

 

Подносилац извештаја
Сунчица Ивановић

Author: РЦ

Share This Post On