Извештај о пријављеним канидатима

Извештај о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу, објављеном у листу послови 10.02.2016.,  за избор у наставна звања стављени су на увид јавности у библиотеци школе где ће стајати до 22.04.2016.

Author: РЦ

Share This Post On