Извештај са COHEHRE Конференције у Гронингену, Холандија, 2014.

Усклађивање пословних обавеза и породичног живота у савременом друштву – како прићи овој теми у систему образовања за здравствену и социјалну заштиту

COHEHRE је удружење или конзорцијум високих школа здравствене струке и рехабилитације, које је усмерено на унапређење знања и подучавање у области тренинга и едукације здравствених и социјалних професионалаца у Европској Заједници. Свеукупан циљ COHEHRE је унапређење квалитета образовања, изналажење механизама који ће гарантовати квалитет, развој заједничких курикулума међу високим школама здравствене струке и креирање и развој заједничког корпуса знања. Ова органиyација је најважнија асоцијација високо-школских установа у Европи, која у овом тренутку има чланице из 35 земаља.

Наша школа је на овогодишњој Конференцији COHEHRE имала једног представника. Конференција се одржавала у периоду од 8.4. до 11.4.2014. године. Конференција се одржавала на Ханзе Универзитету примењених наука у Гронингену, у Холандији, месту на којем студира 25000 студената.

Било је присутно око 210 учесника из САД, Финске, Норвешке, Шведске, Холандије, Данске, Велике Британије, Белгије, Мађарске, Швајцарске, Немачке, Шпаније, Португалије, Аустрије, Естоније и Србије.

COHEHRE-2014-05-300x225Конференција је имала две платформе: једна се односила на размену искустава у вези подучавања, на размену студената и професора, као и на сагледавање могућности за заједничко учешће на пројектима, док се друга платформ односила на рад Академије COHEHRE, одн. на представљање научних и стручних радова из области едукације оних оних који ће радити или већ раде у систему здравствене и социјалне заштите у вези налажења баланса и усклађивања пословних обавеза и породичним животом у савременом друштву које се веома брзо мења.

 

 

COHEHRE-2014-031COHEHRE-2014-02COHEHRE-2014-01COHEHRE-2014-071COHEHRE-2014-061

Поред дискусија, радионица и пленарних излагања у вези начина подучавања студената, као и предлога за будућу сарадњу и размену студената и наставног кадра, било је приказано и неколико примера добре праксе у вези метода рада са студентима у циљу савладавања стреса на послу, као и конкретних примера у вези холистичког сагледавања здравља и болести.

Дискутовало се о томе шта је неопходно да би се унапредила међународна сарадња, које су потребе студената, а које наставника, и како обезбедити функционисање високих школа у “троуглу знања”: истраживања, иновације и едукација.

У дискусијама је нарочито стављан акценат на различите приступе и методе подучавања студената: симулација ситуација у пружању здравствене услуге, учење засновано на решавању проблема, учење кроз дискусионе групе. Циљ је изградња капацитета, одн. стицање вештина неопходних за рад у свету који се стално мења.

Теме које су изазвале највише пажње и дискусије су биле следеће: породица под притиском,  квантификовање сопственог здравља ради очувања и унапређења здравља, пацијент као партнер у систему здравствене и социјалне заштите, управљење собом у друштву које се стално мења и промена парадигме здравље-болест.

COHEHRE-2014-04У целини гледано, боравак на овој Конференцији је био вишеструко оправдан и користан: чуло се за нашу школу на добар и промовишући начин, успостављени су контакти, чуло се о различитим методама подучавања, размењена су различита искуства о томе како студентима приближити знање и вештине на занимљив и суштински начин, схватило се у пракси да сарадња између различитих високих школа није луксуз, већ императив, и да је унапређење квалитета рада део свакодневне праксе.

Проф. струковних студија Татјана Симовић

Author: РЦ

Share This Post On