Извештај са COHEHRE Конференције у Куопиу, Финска, 2013.

 Едукација за одговорно грађанство и учешће у здравственој и социјалној заштити

 

Последњих година земље Скандинавије су се наметнуле као одлични и стабилни домаћини многих догађања из области едукације, социјалне и здравствене заштите. Углед су стекле јер се баве занимљивим темама, критички и отворено се односе према актуленом догађајима, уважавају се туђа искуства, отворено говори о примерима добре и лоше праксе у раду, али и добро осмишљеним приказивањем сопствене историје, културе и кухиње.

Наша школа је на овогодишњој Конференцији COHEHRE имала два представника. Конференција се одржавала у периоду од 17. – 19.4.2013. године.

Конференција се одржавала на Универзитету САВОНИА, месту са топлим и добро организованим домаћинима, ергометријски прилагођеним просторијама и намештајем чистих линија.

Било је присутно око 170 учесника из Финске, Норвешке, Шведске, Холандије, Данске, Велике Британије, Белгије, Мађарске, Португалије, Аустрије, Словеније и Србије.

COHEHRE је удружење или конзорцијум високих школа здравствене струке и рехабилитације, које је усмерено на унапређење знања и подучавање у области тренинга и едукације здравствених и социјалних професионалаца у Европској Заједници. Свеукупан циљ COHEHRE је унапређење квалитета образовања, изналажење механизама који ће гарантовати квалитет, развој заједничких курикулума међу високим школама здравствене струке и креирање и развој заједничког корпуса знања.

Конференција је имала две платформе: једна се односила на размену искустава у вези подучавања, на размену студената и професора, као и на сагледавање могућности за заједничко учешће на пројектима, док се друга платформ односила на рад Академије COHEHRE, одн. на представљање научних и стручних радова из области активног учешћа корисника у систему здравствене и социјалне заштите.

Предавање на конференцијиТема Конференције је била актуелна – Едукација за одговорно грађанство и учешће у здравственој и социјалној заштити. У последњих 10 година дошло је до значајне промене у свету, у смислу унапређења улоге корисника у систему здравствене и социјалне заштите, што је проузроковало другачије захтеве за едукацијом и праксом, као и промене у улогама и ставовима здравствених професионалаца, па се Конференција посебно фокусирала на будуће професионалне вештине и компетенције, одн. развијање оних које ће бити неоподне у сарадњи  се едукованим, просвећеним и добро информисаним корисницима који стављају јасна очекивања и захтеве пред системе социјалне и здравствене заштите.

Поред дискусија, радионица и пленарних излагања у вези начина подучавања студената, као и предлога за будућу сарадњу и размену студената и наставног кадра, било је приказано и неколико примера добре праксе у вези метода рада са студентима у циљу савладавања вештина из комуникације са просвећеним корисницима.

Дискутовало се о томе шта је неопходно да би се унапредила међународна сарадња, које су потребе студената, а које наставника, и како обезбедити функционисање високих школа у “троуглу знања”: истраживања, иновације и едукација.

Проф. др Татјана Симовић и др Светлана МиљковићУ дискусијама је нарочито стављан акценат на различите приступе и методе подучавања студената: симулација ситуација у пружању здравствене услуге, учење засновано на решавању проблема, учење кроз дискусионе групе. Циљ је изградња капацитета, одн. стицање вештина неопходних за рад у свету који се стално мења.

Теме које су изазвал енајвише пажње и дискусије су биле следеће: Пацијент као експерт на основу ислуства, Подучавање симулацијом, Безбедност и саосећајнаост у систему здрсвтвене и социјалне заштите, Рад са клијентима са поремећајем менталног здравља.

У целини гледано, боравак на овој Конференцији је био вишеструко оправдан и користан: чуло се за нашу школу на добар и промовишући начин, успостављени су контакти, чуло се о различитим методама подучавања, размењена су различита искуства о томе како студентима приближити знање и вештине на занимљив и суштински начин, схватило се у пракси да сарадња између различитих високих школа није луксуз, већ императив, и да је унапређење квалитета рада део свакодневне праксе.

 Проф. струковних студија Татјана Симовић

Author: РЦ

Share This Post On