Извештај са обуке у КАХО Синт Ливен, Гент, Белгија

ИЗВЕШТАЈ

са обуке за Студентски сервис у КАХО Синт Ливен, Гент, Белгија

У оквиру ТЕМПУС пројекта „Формирање Академије струковних студија Јужне Србије“ боравио сам у периоду од 15.09. до 21.09. на Унивезитету КАХО Синт Ливен, Гент, Белгија. Универзитет се састоји од три кампуса у Генту, Синт Никласу и Алсту и у сваком од њих су смештени различити студијски профили.

Студентски сервис (STUVO) је јединствена организација за цео универзитет и бави се свим питањима везаним за ваннаставне активности студената. Има свој буџет и самостална је у пружању својих услуга и помоћи студентима. Њено поље рада обухвата организацију студентског смештаја и исхране, пружа студентима правну и финансијску помоћ, организује туторство студентима који имају проблема са савладавањем градива, на располагању им је такође и психолог, организује културне и спортске активности за студенте, обезбеђује им попусте за културне и спортске догађаје и градски превоз, води рачуна о екологији на универзитету.

Све активности на универзитету, како наставне тако и ваннаставне, максимално су прилагођене студентима. Велике библиотеке у кампусима са небројеним стручним часописима, радовима и уџбеницима, кабинети за извођење практичне наставе, рачунарске сале, на располагању су студентима преко целог дана и ван редовне наставе како би што боље усвојили градиво и оспособили се за самосталан рад након завршетка школовања.

Универзитет КАХО се од 01.10. спаја са унивезитетом ХУБ из Брисела и заједно ће бити под патронатом Католичког Универзитета Лувен, што отвара пут струковним студентима да наставе своје школовање на мастер студијама, а такође им даје могућност да са струковних студија пређу на академске.

Могућности за формирање Студентског сервиса у оквиру Академије струковних студија постоје али је потебно сагледати колике су у односу на финансијску ситуацију у држави и колико могу да буду у складу са нашим системом високог образовања.

Представници Високих струковних школа из Србије

Представници Високих струковних школа из Србије

У Ћуприји, 23.09.2013.
Сретеновић Милан

Author: РЦ

Share This Post On