Извештај са Симпозијума Удружења медицинских сестара, техничара и анестетичара интензивних нега, анестезије и реанимације Србије

На Институту за мајку и дете ,, Др Вукан Чупић,, Нови Беогрд у периоду од 27- 28.03.2015. године одржан је симпозијум медицинских сестара, техничара и анестетичара интензивних нега, анестезије и реанимације у педијатрији и неонатологији под називом ,, Реци ми, шта треба да знам“. У раду симпозијума учествовало је преко 40 излагача из Републике Србије, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Хрватаске и Словеније.

Из пленарних предавања са интерактивном дискусијом издвајамо теме: ,, Едукација дечијих анестезиолога и анестетичара у свету ” излагача Проф. Др Душице Симић из Универзитетске дечије клинике у Београду, и ,, Биотечке дилеме и импликације у педијатријској интензивној скрби” излагача маг. мед. техн. Роберта Ловрића из КБЦ Осјек у Хрватској у којима су приказане регулативе, смернице, стандарди и искуства која се применјују у системима здравствене заштите у земљама у нашем окружењу и свету у наведеним областима.

У оквиру симпозијума организован је обилазак јединица интензивне неге и терапије у педијатрији, неонатологији, кардиохирургији, анестезији и реанимацији и операционих блокова. Приликом обиласка организована је демонстрација клиничких вештина као што су примена хемодијафилтрације, сурфактанта у неонатологији, екстракорпоралног крвотока код деце, нега централног венског катетера, чији су модератори били медицинске сестре и техничари запослени у поменутим организационим јединицама Института за мајку и дете ,, Др Вукан Чупић“.

Посебну пажњу учесника привукла су предавања типа радионице са сценариом и интерактивном дискусијом под називом ,, Шта би ти урадио?“ модератора Доц. др Иване Будић, дечијег анестезиолога из КЦ Ниш. Том приликом анализирана су 3 сценариа из клиничке праксе: Сценарио 1. ,, Делиријум у педијатријској јединици интензивног лечења“, Сценарио 2. ,, Пожар у операционој сали” и Сценарио 3. ,, Реанимација – ко кога ту паничи“.

Као значајно истичемо и интерактивно предавање са дискусијом на тему ,, Интрахоспитални транспорт детата – наша искуства” које је одржала Нина Милановић из КЦ Љубљана у Словенији где су приказане чек листе, протоколи, стандарди, нормативи и регулативе интрахоспиталног транспорта детета у Словенији. Током и након предавања су кроз интерактивну дискусију размењена искуства из земаља у окружењу.

У оквиру симпозијума организована су и 2 курса са симулатор луткамa. Kурс ,, Превенција рака дојке “ модератора Весне Имбронијевић и Љиље Јелић из Дома здравља Нови Сад и медицинске школе ,, 7. aприл“ у Новом Саду обухватио је обуку технике самопрегледа дојке на торзо симулатору. Други курс ,, Примена мера реанимације у педијатрији“ модератора Дипл. мс, специјалисте клиничке неге Оливере Милановић, Струковне медицинске сестре анестетичара Зорице Милићевић и Зденке Радош са Института за мајку и дете ,, Др Вукан Чупић “ Нови Београд обухватао је вежбе на педијатријским симулатор луткама. Идеја за организовањем овог вида едукације проистекла је из чињенице да нове смернице и стандарди за обуку здравствених тимова који раде у јединицама интензивне неге предвиђају напуштање обуке на пацијентима (in life) и прелазак на обуку на симулаторима. Стандарди усвојени у Словенији предвиђају обуку тимова на симулаторима ради релиценцирања на свака 3 месеца, у Енглеској на свака 4 месеци и Норвешкој на сваких 6 месеци. Кључни разлози за увођење ових стандарда су већа безбедност пацијената и престанак потребе за информисаним пристанком пацијената за учешће у едукацији здравственог особља.

Желимо се захвалити менаџменту Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји који је препознао потребу и значај учешћа на стручним скуповима из области сестринства и омогућио нам одлазак и учешће у раду Симпозијума.

У Ћуприји, 30.03.2015

 Проф. др Миле Деспотовић
Шеф студијског програма СМС
Маст. организ. здрав.неге Чедомирка Станојевић
Наставник вештина

Author: РЦ

Share This Post On